Zespół ABC Work 18 lipca 2019

Klasy podatkowe w Niemczech

System rozliczania podatkowego w Polsce różni się od systemu stosowanego u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech możemy wyróżnić sześć klas podatkowych. To właśnie klasy podatkowe (niem. „Steurklasse”) mają wpływ na wysokość podatku z którego będziemy musieli rozliczyć się z niemieckim fiskusem. Pracodawca raz w miesiącu pobiera informacje z urzędu skarbowego na temat aktualnej klasy podatkowej na podstawie której naliczane jest wynagrodzenie.

I, II i III klasa podatkowa w Niemczech

I. Do klasy pierwszej zaliczają się osoby niezamężne, rozwiedzione, pozostające w separacji oraz osoby zamężne których małżonek przebywa poza granicami Unii Europejskiej. Ponadto ta klasa podatkowa obejmuje osoby owdowiałe (2 lata po śmierci małżonka). Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku przy tej klasie to 945 €.

II. Do drugiej klasy podatkowej zaliczane są osoby, które samotnie wychowują minimum jedno dziecko na które dostają zasiłek rodzinny lub korzystają z kwoty wolnej od podatku przysługującej ze względu na posiadanie dzieci. Kwota wolna od podatku miesięcznego wynagrodzenia przy tej klasie to 1077€.

III. Trzecia klasa podatkowa obejmuje osoby zamężne, jeżeli ich małżonek nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę, nie należy do piątej klasy podatkowej. Osoby zamężne, których małżonek przebywa w kraju członkowskim UE oraz osoby owdowiałe (rok po śmierci małżonka) również zaliczają się do tej klasy podatkowej.

IV, V i VI klasa podatkowa w Niemczech

IV. Czwarta klasa podatkowa obejmuje osoby zamężne mieszkające razem w przypadku w którym jeden z małżonków przynależy do IV klasy. Warto mieć na uwadze, że małżonkowie mają możliwość wyboru kombinacji klas podatkowych IV/IV lub III/V. Kombinacja IV/IV jest najbardziej opłacalna w momencie w którym małżonkowie wykazują zbliżone dochody. Miesięczna kwota wolna od podatku przy tej klasie podatkowej to 945€.

V. Do piątej klasy podatkowej zaliczane są osoby, których małżonek rozlicza się według trzeciej klasy podatkowej. Miesięczna kwota wolna przy piątej klasie wynosi 105€.

VI. Szósta klasa podatkowa dotyczy osób samotnych oraz tych wykonujących więcej, niż jedną pracę. Klasa podatkowa odnosi się wtedy do drugiej pracy, a kwota wolna od podatku wynosi w tym przypadku 0€.

Rozliczenie podatkowe z małżonkiem ,który żyje w Polsce

W sytuacji, w której dochody obojga małżonków w co najmniej 90% podlegają niemieckiemu opodatkowaniu można uzyskać III klasę podatkową. Osoba zatrudniona w Niemczech, przy rozliczeniu powinna dołączyć zaświadczenie dotyczące dochodów współmałżonka mieszkającego w Polsce. W momencie gdy zarobki jednego z małżonków nie przekraczają kwoty 16.708 euro rocznie, możliwe jest uzyskanie III klasy podatkowej nawet w sytuacji gdy nie spełnia się warunków 90%. Klasę podatkową możemy zmienić w niemieckim urzędzie skarbowym.

Skąd dowiedzieć się o swojej aktualnej klasie podatkowej?

W Niemczech od 2013 roku funkcjonuje elektroniczna karta podatkowa (niem. Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale). Informacje dotyczące danych, które są zawarte w tej karcie można uzyskać w jednym z niemieckich urzędów skarbowych (niem. Finanzamt). Można również wykonać telefon lub skontaktować się drogą mailową z urzędem skarbowym.

Podobne artykuły

ABC WORK

ABC Work SP, z.o.o. SP k.

ul. Terebelska 67a 21-500 Biała Podlaska

+48 570 221 444

+48 83 307 04 44

info@abcwork.eu

Biała Podlaska
ul. Terebelska 67A570221444