Zespół ABC Work 29 stycznia 2020

Jakie dokumenty są potrzebne przy wyjeździe za granicę?

Z wyjazdem za granicę wiąże się konieczność zabrania ze sobą ważnych dokumentów pozwalających na podjęcie tam pracy. W tym artykule dowiecie się jakie dokumenty należy ze sobą zabrać planując wyjazd za granicę w celu zarobkowym. Zanim jednak szczegółowo o dokumentach, istotną kwestią jest ich data ważności! Bo o ile bez zielonej koszulki dostaniesz pracę, o tyle bez ważnego dokumentu niestety nie. Dlatego kompletując wszystkie dokumenty sprawdź jaka data jest zaznaczona, żeby potem uniknąć nieprzyjemności. Nieważny dokument = brak dokumentu.

Ważny dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport).

21 grudnia 2007 roku Polska weszła do strefy Schengen i od tego czasu konieczność posiadania paszportu została mocno ograniczona. Od tego momentu, aby wjechać na teren większości krajów europejskich, wystarczy dowód osobisty. Nie trzeba też przechodzić kontroli granicznych.

Prawo jazdy.

Jeśli zostało wydane w jednym z krajów należących do UE, będzie uznane we wszystkich pozostałych krajach UE. Od 2013 roku został wprowadzony nowy ujednolicony wzór prawa jazdy dla wszystkich krajów UE. Jeśli więc masz prawo jazdy wydane na czas nieokreślony przed 2013 rokiem, będziesz musiał je wymienić na nowy wzór najpóźniej do 2033 roku.

Dodatkowo:

-akt urodzenia,

– akt ślubu lub orzeczenie o rozwodzie,

-zaświadczenie o niekaralności,

– Świadectwa pracy i referencje od Polskich pracodawców,

– Dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach, posiadanych umiejętnościach i odbytych szkoleniach,

-Certyfikaty (np. VOG-holenderskie zaświadczenie o niekaralności, coraz częściej wymagane. Ustawowo zobowiązani do jego przedstawienia są opiekunki i osoby mające kontakt z dziećmi)

Certyfikaty i uprawnienia:

VCA- to nazwa systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach obowiązująca w Holandii i Belgii ( Certyfikat SCC-w Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Skandynawii). Posiadanie go stanowi dowód poznania i zachowywania przez pracownika zasad bezpiecznej pracy i oficjalnie uprawnia do jej podjęcia;

Książeczka spawacza-potwierdzająca uprawnienia, nabyte umiejętności i odbyte szkolenia. Np. MIG, MAG, TIG, elektrodą otuloną.

Uprawnienia DSB- dla elektryka w Norwegii. Osoba , która chciałaby pracować jako elektryk w Norwegii musi posiadać taki certyfikat. Poza zdobyciem odpowiedniego wykształcenia, aby taki certyfikat został wydane należy mieć minimum dwuletnie doświadczenie w jednym z krajów UE.

– Karta EKUZ (Europejska karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)– uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu na terenie UE, na koszt polskiego NFZ, zanim obejma nas ubezpieczenia związane z podjęciem pracy za granicą. Karta jest wydawana bezpłatnie i zazwyczaj od ręki. Dobrze też mieć ze sobą listę organizacji polonijnych i polskich konsulatów.

– Dodatkowe ubezpieczenie–możesz na swój koszt, dodatkowo, wykupić ubezpieczenie na czas podjęcia pracy za granicą, które w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku zapewni odszkodowanie, ewentualnie pokryje koszty leczenia. Można przy tym wykupić dodatkową opcję OC w życiu prywatnym, zapewniającą wypłatę odszkodowania osobie trzeciej, jeśli stanie się jej coś z naszej winy.

– numer BSN/SOFI-Numer ten jest w Holandii odpowiednikiem naszego numeru NIP. Pomoże nam w kontakcie z holenderskimi instytucjami jak np. słuzba zdrowia, urząd podatkowy itp. https://abcwork.eu/pl/numery-bsn-sofi-kompendium-wiedzy/

-CV – w odpowiednim języku w zależności od potrzeb (język angielski, niemiecki)

– Pozwolenie na pracę-jeśli jest wymagane.

Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Należy jeszcze pamiętać, że czas wyrabiania niektórych z powyższych dokumentów, lub też uzyskania ich duplikatu może wynosić ok 30 dni.

 

Podobne artykuły

ABC WORK

ABC Work SP, z.o.o. SP k.

ul. Terebelska 67a 21-500 Biała Podlaska

+48 570 221 444

+48 83 307 04 44

info@abcwork.eu

Biała Podlaska
ul. Terebelska 67A570221444