Zespół ABC Work 4 grudnia 2019

Zasiłki rodzinne w Niemczech, Austrii i Szwajcarii

Świadczenia rodzinne w Niemczech, Austrii i Szwajcarii przysługują także pracującym w tych krajach polakom. Zobacz jakie warunki trzeba spełnić i w jakiej wysokości można otrzymać zasiłek.

Niemcy

Kindergeld, bo taką nazwę nosi zasiłek rodzinny w Niemczech, przysługuje również obcokrajowcom pracującym na terenie tego kraju. Mogą się o niego ubiegać osoby pracujące legalnie na terenie Niemiec powyżej 6 miesięcy, prowadzące własną działalność na terenie Niemiec lub oddelegowane do pracy w tym kraju przez Polską firmę. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc i nie jest uzależnione od dochodów rodziny.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dzieci, bez znaczenia czy mieszkają w Polsce czy w Niemczech. Jego wysokość uzależniona jest od ilości dzieci do 18 roku życia lub do 25. jeżeli kontynuują naukę. Od lipca 2019 roku Kindergeld jest pomniejszany o wysokość świadczenia z programu ,,500+”. Bez znaczenia jest czy jest on faktycznie pobierany.

Wysokość Kindergeld stan na 2019 rok:

 • na pierwsze i drugie dziecko każdorazowo 204 euro
 • na trzecie 210 euro
 • na każde kolejne 235 euro

Osoby o niezbyt wysokich dochodach (poniżej 900€ miesięcznie lub 600€ dla samotnych rodziców), ale nie pobierające zapomogi społecznej Hartz IV mogą również w 2019 roku  otrzymać dodatek  Kinderzuschlag w wysokości do 170€ miesięcznie na każde dziecko.

Szwajcaria

Osoby pracujące w Szwajcarii i wychowujące dzieci mogą liczyć na dwa rodzaje świadczeń. Pierwszy z nich  Kinderzulagen wypłacany jest do ukończenia przez dziecko 16. roku życia i wynosi minimum 200 franków miesięcznie. Po tym czasie aż do końca edukacji, ale trwającej nie dłużej niż do 25. roku życia, przyznawany jest  Ausbildungszulagen przeznaczony na potrzeby związane z nauką. Jego wysokość wynosi minimum 250 franków. Konkretna wy sokość świadczenia zależy od kantonu.  Ale co ważne zasiłki rodzinne przysługują jedynie osobom, które są aktywne zawodowo i zarabiają min. 592 CHF miesięcznie.

Austria

O ile w przypadku świadczeń rodzinnych w Niemczech czy Szwajcarii wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów, tak austriacki Familienbeihilfe jest wypłacany automatycznie po narodzeniu dziecka i przysługuje do 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki maksymalnie do 25. System wyliczania zasiłku w tym Państwie jest jednak nieco bardziej skomplikowany.

Wysokość świadczenia a wiek dziecka

 • wiek 0-2 lata: 57,57 euro miesięcznie
 • wiek 3-9 lat: 61,56 euro miesięcznie
 • wiek 10-18 lat: 71,46 euro miesięcznie
 • wiek 19 lat i więcej: 83,38 euro miesięcznie

Do zasiłku w zależności od liczby dzieci wypłacane jest dodatkowo specjalny dodatek Kinderabsatzbetrag w kwocie 29,49 euro

W zależności od liczby dzieci doliczany jest jeszcze dodatek który wynosi:

 • 2 dzieci, dodatek na każde dziecko po 3,59 euro
 • 3 dzieci, dodatek na każde dziecko po 8,79 euro
 • 4 dzieci, dodatek na każde dziecko po 13,38 euro
 • 5 dzieci, dodatek na każde dziecko po 16,16 euro
 • 6 dzieci, dodatek na każde dziecko po 18,03 euro
 • 7 dzieci, dodatek na każde dziecko po 26,26 euro

Warto dodać, że powyższe kwoty dotyczą świadczenia na dzieci, które przebywają w Polsce. Zgodnie z nowym prawem z styczniu 2019 roku Austria wprowadziła indeksację zasiłku, co zdaniem ustawodawcy miało dostosować wysokość świadczenia do kosztów życia w kraju pobytu dziecka. Poza tym rodzice pracujący na terenie Austrii podlegający opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzenia mogą skorzystać z ulgi  Kinderabsetzbetrag o wysokości 58,40 euro miesięcznie. Bonusowo na dzieci w wieku od 6 do 15 lat państwo wypłaca raz w roku, we wrześniu, dodatek szkolny (Schulstartgeld) w wysokości 100 euro.

Podobne artykuły

ABC WORK

ABC Work SP, z.o.o. SP k.

ul. Terebelska 67a 21-500 Biała Podlaska

+48 570 221 444

+48 83 307 04 44

info@abcwork.eu

Biała Podlaska
ul. Terebelska 67A570221444