Zespół ABC Work 18 marca 2021

Ulga abolicyjna 2021. Jak rozliczyć się z zarobków za granicą?

Podatnicy, którzy uzyskują przychody z zagranicy, mają obowiązek wykazać zagraniczne przychody w Polsce, a zagraniczny podatek w odpowiedni sposób wykazać w deklaracji PIT-36 oraz w załączniku PIT/ZG. Odliczając zagraniczny podatek od podatku ustalonego w Polsce od całości zarobków stosuje się tzw. metodę kredytu podatkowego – zwaną też proporcjonalnym odliczeniem. Jest ona mniej korzystna dla podatników niż tzw. metoda zwolnienia z progresją, przy której zagraniczne przychody nie podlegają w Polsce opodatkowaniu.

Ulga abolicyjna miała zastosowanie, gdy podatek należny w obcym kraju był niższy niż w Polsce. Od 2021 nastąpiła zmiana ustawy i konieczne będzie dopłacanie w Polsce różnicy między podatkiem obowiązującym w naszym państwie, a podatkiem zapłaconym za granicą.

Metoda odliczenia proporcjonalnego, w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych po 1 stycznia 2021 r., będzie znajdowała zastosowanie w umowach zawartych przez Polskę z m.in. Australią, Austrią, Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Irlandią, Izraelem, Japonią, Kanadą, Litwą, Norwegią, Nową Zelandią, Portugalią, Rosją, Słowacją, Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią czy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Należy pamiętać, że zmiana dotyczy dochodów uzyskanych dopiero od 1 stycznia 2021 r. Rozliczając więc PIT za 2020 r. można wciąż korzystać z ulgi abolicyjnej w pełnym wymiarze.

Kiedy należy rozliczać się z zarobków uzyskanych za granicą. Wbrew pozorom, sytuacji takich jest wiele, np.

  • sytuacja, w której podatnik pracuje za granicą dla zagranicznego pracodawcy,
  • sytuacja, w której krajowy pracodawca wysyła pracownika do pracy za granicę i wypłaca mu z Polski wynagrodzenie,
  • sytuacja, w której zagraniczny pracodawca wypłaca polskiemu pracownikowi wynagrodzenie za pracę wykonywaną na terytorium Polski.

Jak wyliczać?

Nie trzeba liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2020 ręcznie. Można sprawdzić wysokość podatku razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku w programie e-pity 2020.

link: https://www.e-pity.pl/pit-online/index.php?partner=lpabczagranica

Podobne artykuły

ABC WORK

ABC Work SP, z.o.o. SP k.

ul. Terebelska 67a 21-500 Biała Podlaska

+48 570 221 444

+48 83 307 04 44

info@abcwork.eu

Biała Podlaska
ul. Terebelska 67A570221444