Zespół ABC Work 4 listopada 2020

Świadczenia socjalne w Austrii

Legalna praca w Austrii to nie tylko stabilna wypłata, przejrzyste warunki pracy i spokój ducha. Każdemu pracownikowi na umowie o pracę przysługuje też szereg zasiłków i świadczeń socjalnych. Jaką pomoc otrzymamy, gdy zachorujemy lub ulegniemy wypadkowi? Albo gdy zajdziemy w ciążę  i musimy utrzymać dziecko? Przed wyjazdem warto dowiedzieć się, jakie przysługują nam prawa. 

Rodzaje zasiłków w Austrii

Austria, jako kraj należący do Unii Europejskiej, oferuje wiele świadczeń dla swoich pracowników. Oto niektóre z nich:

 1. Familienbeihilfe – zasiłek rodzinny,
 2. Arbeitslosengeld – zasiłek dla bezrobotnych,
 3. świadczenia z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 4. Krankengeld – zasiłek chorobowy,
 5. Wochengeld – zasiłek macierzyński.

Familienbeihilfe – zasiłek rodzinny

Jeśli mieszkasz w jednym gospodarstwie domowym ze swoim dzieckiem lub w szczególności łożysz na jego utrzymanie, możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny. Dodatkowo musisz spełnić jeden z czterech warunków:

 1. posiadanie obywatelstwa Austriackiego;
 2. posiadanie obywatelstwa UE lub EOG;
 3. legalne przebywanie na podstawie długoterminowego prawa pobytu;
 4. bycie uchodźcą lub azylantem

Świadczenia można pobierać na dziecko, które nie jest jeszcze pełnoletnie, lub na pełnoletnie dziecko niepełnosprawne. Dodatkowo, jeśli dziecko ukończy 18 lat, ale nadal kontynuuje naukę studiując lub kształcąc się zawodowo, okres pobierania świadczenia można wydłużyć. Zasiłek można pobierać na każde dziecko, jednak wysokość świadczenia będzie różnić się z zależności od ich wieku i liczby.

Arbeitslosengeld – zasiłek dla bezrobotnych

To świadczenie przysługuje osobom, które pozostają do dyspozycji Urzędu Pośrednictwa Pracy (Arbeitsmarktservice = AMS) i są zdolne do podjęcia pracy. Aby go otrzymać, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do miejscowego urzędu pracy (Agentur für Arbeit). O zasiłek mogą ubiegać się osoby, które przepracowały odpowiednio:

 • 52 tygodnie w ciągu ostatnich 2 lat (dla osób, które pierwszy raz ubiegają się o zasiłek i tych, które mają ukończone 25 lat),
 • 28 tygodni w ciągu ostatniego roku (osoby ponownie ubiegające się o zasiłek),
 • 26 tygodni w ciągu ostatniego roku (dla osób poniżej 25. roku życia).

Wielkość świadczenia naliczana jest indywidualnie. Wszystko zależy od wysokości poprzednich zarobków oraz momentu złożenia wniosku. Dla osób składający go do 30 czerwca, podstawą wyliczenia jest wynagrodzenie brutto z przedostatniego roku kalendarzowego. Natomiast dla wniosków złożonych po 30 czerwca bierze się pod uwagę  wynagrodzenie brutto z ostatniego roku kalendarzowego. Następnie odlicza się od danej kwoty składki i otrzymuje wynagrodzenie netto. Zasiłek wynosi 55% tej kwoty. Świadczenie można pobierać maksymalnie 52 tygodnie.

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

W razie wypadku w pracy lub choroby spowodowanej wykonywaną profesją, można ubiegać się o zasiłek. Wypadek musi być natychmiastowo zgłoszony przez lekarza lub kierownika firmy do ubezpieczyciela. Świadczenie można otrzymać, gdy ulegniemy wypadkowi podczas pracy lub w drodze do niej. Zasiłek ma na celu pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz wypłaty ewentualnej renty. Można z niego skorzystać, jeśli niezdolność do pracy trwa dłużej niż 3 miesiące, a uszczerbek na zdrowiu wynosi min. 20%.

Krankengeld – zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom pracującym w Austrii, które z nagłych przyczyn zdrowotnych nie są w stanie pracować, a absencja z tego powodu trwa dłużej niż 3 dni. Jeśli ten stan rzeczy utrzymuje się przed 42 dni, wartość zasiłku wynosi 50% naszej miesięcznej pensji. Wzrasta ona jednak już od 43 dnia do 60%. Zasiłek chorobowy można pobierać maksymalnie przez 52 tygodnie. Po tym czasie trzeba przepracować 13 tygodni, aby móc znów otrzymywać zasiłek chorobowy.

Wochengeld – zasiłek macierzyński

Kobietom, które spodziewają się dziecka, przysługuje zasiłek macierzyński. Jego wysokość zależy od wysokości wypłaty z trzech miesięcy poprzedzających urlop macierzyński. Zasiłek jest przyznawany już od 8 tygodnia ciąży do 8 tygodnia po narodzinach dziecka. Jeśli data porodu nie pokrywa się z datą wyznaczoną przez lekarza, czas pobierania zasiłku jest modyfikowany (skracany lub wydłużany).

Podobne artykuły

ABC WORK

ABC Work SP, z.o.o. SP k.

ul. Terebelska 67a 21-500 Biała Podlaska

+48 570 221 444

+48 83 307 04 44

info@abcwork.eu

Biała Podlaska
ul. Terebelska 67A570221444