Zespół ABC Work 15 stycznia 2020

Świadczenia emerytalne w Niemczech

Najczęściej wybieranym kierunkiem podróży  Polaków w celu podjęcia pracy zarobkowej są Niemcy. Partnerzy biznesowi ABC WORK zapewniają swoim pracownikom legalne i uczciwe zatrudnienie. Podpisana umowa, terminowe wypłaty wynagrodzenia i odprowadzane składki. Te ostatnie, po spełnieniu dodatkowych wymogów, dają prawo do uzyskania niemieckiej emerytury. Oferty pracy w Niemczech znajdziecie tutaj.

 Jak wyglądają emerytalne świadczenia w Niemczech?

Wiek

W Niemczech prawo do emerytury nabywa się po osiągnięciu wieku emerytalnego, który wynosi 67 lat zarówno dla kobiet i mężczyzn. 

Okresy składkowe

Kolejnym wymogiem do uzyskania emerytury niemieckiej są okresy składkowe. Niemieckie przepisy wymagają pozostawania w stosunku pracy przez co najmniej 12 miesięcy i 5 letniego czasu oczekiwania tzw. Wartezeit. Jest to okres, w którym odprowadzane były chociażby minimalne składki na ubezpieczenie emerytalne (zalicza się tu także zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych i okres wychowawczy).

Jeśli warunki niezbędne do uzyskania świadczenia emerytalnego w danym państwie są niespełnione, wówczas okres składkowy będzie wliczony do emerytury w miejscu zamieszkania.

Kto odprowadza składki?

Kwestia osoby odpowiedzialnej za odprowadzanie należnych składek zależy od rodzaju zatrudnienia. W przypadku:

  • zatrudnienia na podstawie umowy – obowiązek odprowadzania składek spoczywa na pracodawcy. Są one potrącane z każdego wynagrodzenia;
  • samozatrudnienia (własna działalność gospodarcza) – płacenie składek emerytalnych leży w gestii właściciela firmy. Podjęcie decyzji o rezygnacji z ich płacenia oznacza brak możliwości ubiegania się o niemiecką emeryturę.
  • zatrudnienia w polskiej firmie, ale oddelegowania do pracy w Niemczech – obowiązują przepisy polskiego systemu emerytalnego.

Emerytura podstawowa

Kwota wypłaty emerytalnego świadczenia ustalana jest indywidualnie. Jej wysokość zależy od dochodów osiąganych w okresach składkowych, oraz punktów emerytalnych tzw. Entgeltpunkte (przyznaje się je pracownikom w zależności od ich rocznych zarobków).Te osoby, którym nie udało się wypracowanie kapitału składkowego na poziomie wyższym niż minimalny zasiłek socjalny( ok.416 euro), mogą ubiegać się o uzyskanie podstawowego świadczenia emerytalnego. Korzystanie z niego jest uzależnione od wysokości osiąganych dochodów (1250 euro dla pojedynczej osoby, 1950 euro dla dwóch osób), oraz ilości przepracowanych lat  (minimum 35 lat). Podstawowa emerytura ma być wyższa od minimalnego świadczenia socjalnego o 10%, a jej wypłaty mają nastapić już w 2021 roku.Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę mają osoby, które osiągnęły co najmniej 45 letni staż pracy. Nie zawsze jednak jest to korzystne, bowiem każdy miesiąc wcześniejszej emerytury obniża nam wysokość świadczenia.

Jak ubiegać się o niemiecką emeryturę?

W celu uzyskania świadczenia emerytalnego należy złożyć odpowiedni wniosek przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą skorzystania z niego. Istotną kwestią jest tu niemiecki numer świadczenia socjalnego tzw. Sozialversicherungsnummer (SV-Nummer). Jest on nadawany przy podjęciu pierwszej legalnej pracy. Zawiera datę urodzenia i pierwszą literę nazwiska. Należy także pamiętać o kompletowaniu dokumentów potwierdzających okresy składkowe tj. świadectwa pracy, wypłaty wynagrodzeń, zgłoszenia do ubezpieczenia, oraz podaniu numeru rachunku bankowego.

 

Podobne artykuły

Brak podobnych

ABC WORK

ABC Work SP, z.o.o. SP k.

ul. Terebelska 67a 21-500 Biała Podlaska

+48 570 221 444

+48 83 307 04 44

info@abcwork.eu

Biała Podlaska
ul. Terebelska 67A570221444