Zespół ABC Work 14 lutego 2024

Rozliczenie składek z niemieckiej umowy o pracę, przy przejściu na polską emeryturę

Emeryci i renciści mają prawo otrzymywać swoje świadczenia w miejscu zamieszkania, bez względu na to, na terytorium którego państwa członkowskiego mieszkają. Przejście z niemieckiej umowy o pracę na polską emeryturę to proces pełen wyzwań, który wymaga gruntownego zrozumienia różnic między systemami emerytalnymi obu krajów. Rozliczanie składek i określanie wysokości emerytury jest złożone, gdyż każde państwo ma swoje własne zasady i kryteria. Ważne jest zrozumienie, że przejście na polską emeryturę po pracy w Niemczech może wiązać się z koniecznością uwzględnienia zarówno okresów składkowych, jak i zarobków zgromadzonych w obu krajach. 

Dla wielu osób kluczowym zagadnieniem jest zrozumienie, w jaki sposób składki i okresy składkowe z Niemiec zostaną uwzględnione przy ustalaniu prawa do polskiej emerytury. Często niezbędne jest skorzystanie z pomocy doradców emerytalnych lub specjalistów ds. zabezpieczenia społecznego, którzy posiadają wiedzę na temat obowiązujących przepisów w obu krajach oraz umiejętność pomocy w rozliczeniu składek i uprawnieniach emerytalnych. W Niemczech wysokość emerytury jest głównie uzależniona od długości pracy oraz wysokości dochodów, które podlegają opodatkowaniu. Im więcej lat przepracujesz i im wyższe będą twoje zarobki, tym większa będzie emerytura. 

Przed powrotem z Niemiec do Polski ważne jest zapewnienie sobie odpowiednich dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia i pracy. Nie istnieje pojedynczy, standaryzowany dokument, który zawierałby wszystkie niezbędne informacje. Zamiast tego, do wniosku o emeryturę w Polsce należy dołączyć wszystkie dokumenty związane z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem, otrzymane od pracodawców lub instytucji ubezpieczeniowych. Te dokumenty mogą obejmować zaświadczenia o zatrudnieniu, potwierdzające okresy pracy oraz odprowadzanie składek emerytalnych, a także wszelkie dokumenty związane z ubezpieczeniem zdrowotnym czy wypadkowym. W przypadku Niemiec, dokumenty te będą wydawane zgodnie z tamtejszymi przepisami i mogą mieć różne formy w zależności od pracodawcy czy instytucji ubezpieczeniowej. 

Jednym z kluczowych elementów dokumentacji będzie także numer ubezpieczenia społecznego, który jest istotny przy składaniu wniosku o emeryturę. Numer ten identyfikuje osobę w systemie ubezpieczeń społecznych i umożliwia śledzenie jej historii zawodowej oraz składek ubezpieczeniowych. 

Aby udokumentować te okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia za granicą, stosuje się unijny formularz PD U1. Ten formularz potwierdza okresy ubezpieczenia lub

zatrudnienia w innym kraju i umożliwia ich uwzględnienie w procesie wnioskowania o świadczenia społeczne lub poszukiwaniu nowego zatrudnienia w Polsce. 

Dzięki temu systemowi, osoby, które pracowały lub były ubezpieczone za granicą, mogą skorzystać z tych doświadczeń przy ubieganiu się o świadczenia lub podejmowaniu pracy w Polsce, co zapewnia równość w traktowaniu pracowników zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Aby otrzymać formularz PD U1 potwierdzający okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia w Niemczech, należy złożyć odpowiedni wniosek, zwany Antrag auf Ausstellung eines PD U1, w niemieckim urzędzie pracy, czyli Arbeitsamt.

Podobne artykuły

ABC WORK

ABC Work SP, z.o.o. SP k.

ul. Terebelska 67a 21-500 Biała Podlaska

+48 570 221 444

+48 83 307 04 44

info@abcwork.eu

Biała Podlaska
ul. Terebelska 67A570221444