Polityka prywatności

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO 

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

 

-INFORMACJĘ DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGENCJĘ – 

 

W związku z obowiązkiem informacyjnym określonym art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) niniejszym Agencja informuję Kandydata, że: 

 

Administratorem danych osobowych przekazywanych Agencji przez Kandydata jest ABC Work Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Terebelska 67A  , KRS: 0000533511

 

Dane osobowe przetwarzane przez Kandydata mogą być wykorzystywane przez Agencję w celu:

  1. w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu związanym z udziałem Kandydata w konkretnych procesie rekrutacyjnym Administratora Danych Osobowych;
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. oferowania kandydatowi przez Agencję usług bezpośrednio, co jest prawnie uzasadnionym interesem Agencji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. oferowania kandydatowi bezpośrednio produktów i usług  firm z nami współpracujących, co jest Agencji i jej partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. realizacji ciążącego na Agencji obowiązku prawnego, np. związanego z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

 

Dane osobowe zbierane przez Agencję mogą być udostępnione podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. firmom informatycznym, firmom księgowym, firmom prawniczym, partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą oraz na rzecz potencjalnych pracodawców czy podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Administrator Danych Osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Kandydata:

1) Podstawowe dane identyfikacyjne; 

2) Dane dotyczące zamieszkania; 

3) Zawód i zatrudnienie; 

4) Dane niezbędne na potrzeby rekrutacji; 

 

Nie przekazujemy danych osobowych Kandydata poza teren EU/EOG. 

 

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Agencję do czasu zakończenia realizacji przedmiotowej umowy, a także po tym czasie  do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. 

 

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 

2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);

3) do usunięcia danych 

4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

6) do przenoszenia danych; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa Kandydat znajdzie na stronie internetowej Agencji w polityce prywatności, pod adresem http://abcwork.eu/polityka-prywatnosci/

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

 

Partnerzy

Poznaj naszych partnerów