Zespół ABC Work 19 czerwca 2018

Podatki w Holandii a pensja

Wyjeżdżając do pracy za granicę, mamy pewne oczekiwania finansowe. Praca w innym kraju daje nam poczucie komfortu dzięki innej perspektywie zarobkowej. Po otrzymaniu informacji o stawce brutto warto zapoznać się z systemem podatkowym danego kraju. Ograniczy to niepewność związaną z kwotą wynagrodzenia miesięcznego, która zostanie przelana na konto. Jesteśmy przyzwyczajeni do obliczania kwoty netto na polskich zasadach. Wiele krajów ma jednak inne sposoby obliczania opodatkowania stawek – jednym z nich jest Holandia, do której Polacy chętnie migrują przede wszystkim w poszukiwaniu pracy sezonowej za granicą. Jak wyglądają podatki w Holandii?

Polacy w Holandii

Holandia stała się jednym z głównych kierunków emigracji Polaków po wstąpieniu do Unii Europejskiej, zwłaszcza po otwarciu rynku pracy dla obywateli naszego kraju w 2009 r. Liczba Polaków oficjalnie zamieszkujących Holandię przekracza liczbę 100 tys. Co najmniej drugie tyle polskich obywateli ma status pracowników tymczasowych, zatrudnionych w agencjach.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest wypłacanie pracownikom płacy w wysokości nie niższej niż określona płaca minimalna. Jednak w Holandii wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od przepracowanych godzin i wieku pracownika. W wyniku tego osoby młode w wieku 15-22 lata otrzymują jedynie część płacy minimalnej.

podatki w holandii

Aktualnie w Holandii mieszka ponad 250 tys. Polaków.

„Wiekówka” w Holandii

Otrzymując informację o kwocie brutto należy zacząć od analizy opodatkowania na podstawie wieku.

Ustawowa płaca minimalna brutto obowiązująca w Holandii od 1 stycznia 2018 r.

wiek miesięczna tygodniowa dniówka
22 lata i starszy € 1.578 € 364,15 € 72,83
21 lat € 1.341,30 € 309,55 € 61,91
20 lat € 1.104,60 € 254,90 € 50,98
19 lat € 867,90 € 200,30 € 40,06
18 lat € 749,55 € 172,95 € 34,59
17 lat € 623,30 € 143,85 € 28,77
16 lat € 544,40 € 125,65 € 25,13
15 lat € 473,40 € 109,25 € 21,85

Źródło: www.wiatrak.nl/…/zarobki-w-holandii-holenderskie-statystyki-i-polska-rzeczywistosc

Kolejnym ważnym aspektem, wpływającym na kwotę netto, jest liczba przepracowanych godzin. Maksymalny czas pracy w ciągu dnia to 9 godzin. Pracownicy przepracowują w trakcie 5 dni roboczych od 36 do 40 godzin. Coraz bardziej popularnym zjawiskiem jest praca 4 dni w tygodniu po 9 godzin dziennie.

Stawki godzinowe brutto przy 36-, 38- i 40-godzinowym tygodniu pracy, obowiązujące w Holandii od 1 stycznia 2018

Liczba godzin w tyg. 22 lat i więcej 21 lat 20 lat 19 lat
36 godz. € 10,12 € 8,60 € 7,09 € 5,57
38 godz. € 9,59 € 8,15 € 6,71 € 5,28
40 godz. € 9,11 € 7,74 € 6,38 € 5,01

Źródło: https://polonia.nl/2017/10/30/stawki-placy-minimalnej-w-holandii-1-stycznia-2018/Podatki w Holandii – progi dochodowe i odliczenia

Podatki w Holandii – progi dochodowe i odliczenia

W Holandii należy odprowadzać podatek od trzech rodzajów dochodu:

    • ze stosunku pracy i mieszkania,
    • z tytułu znacznego udziału,
    • z oszczędności i lokat.

Dochód stałych podatników może być zmniejszony o kwotę odliczenia osobistego. To między innymi wydatki związane z obowiązkowymi kosztami utrzymania. Zalicza się do nich np.:
– alimenty,
– opłaty za studia,
– wydatki związane z chorobą.

Liczenie podatku od dochodu podlegającego opodatkowaniu ze stosunku pracy i mieszkania odbywa się według stawki:
I próg – 34,15 proc. pierwszej części dochodu do wysokości 17,046 euro, z czego 2,45 proc. stanowi podatek, a 31,70 proc. to składki na ubezpieczenie społeczne,
II próg – 41,45 proc. od kolejnej części 13 585 euro, z czego 9,75 proc. stanowi podatek i 31,70 proc. składki na ubezpieczenie społeczne,
III próg – 42 proc. od kolejnej części 21 597 euro, stawka stanowi wyłącznie podatek,
IV próg – 52 proc. od pozostałej części, stawka stanowi wyłącznie podatek.

Źródło: http://www.pracawstoczni.pl/holandia/index/vat

Osoby pracujące w Holandii zobowiązane są do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Jedynie tymczasowe wysłanie pracownika do pracy w innym miejscu może być argumentem do ich nieopłacania.

Można zauważyć, że obliczanie opodatkowania stawek w Holandii różni się od tego, które znamy. Z tego względu należy wziąć pod uwagę wskaźniki opisane powyżej i dokładnie przeliczać kwotę brutto na kwotę netto, by w przyszłości świadomie analizować warunki oferty pracy.

Chcesz pracować w Niderlandach? Sprawdź nasze aktualne oferty pracy w Holandii!

Tekst: K.P.

Podobne artykuły

ABC WORK

ABC Work SP, z.o.o. SP k.

ul. Terebelska 67a 21-500 Biała Podlaska

+48 570 221 444

+48 83 307 04 44

info@abcwork.eu

Biała Podlaska
ul. Terebelska 67A570221444