Zespół ABC Work 26 lutego 2020

Jak uzyskać emeryturę w Holandii?

Holandia jest prawdopodobnie najpopularniejszym kierunkiem emigracji wybieranym przez Polaków ,być może ma to związek z holenderskim systemem emerytalnym. Według wielu rankingów emerytura w Holandii jest jedną z najbardziej atrakcyjnych na świecie. Ze względu na fakt iż Partnerzy firmy ABC Work opłacają składki emerytalne  możliwe jest nabycie prawa do otrzymania tego świadczenia w przyszłości.. Zanim jednak podejmiesz decyzję o wyjeździe do tego kraju zapoznaj się z naszym artykułem. Dowiesz się z niego m.in. jak wygląda holenderski system emerytalny oraz gdzie możesz ubiegać się o to świadczenie.

Emerytura w Holandii

Osobom  ,które pracowały lub mieszkały na terenie Holandii po przekroczeniu wieku emerytalnego przysługuje prawo do emerytury. Obecnie wiek emerytalny w Holandii wynosi 67 lat. Holenderski system emerytalny składa się z trzech filarów

  1. Przysługująca wszystkim państwowa (AOW) ,która jest emeryturą podstawową.
  2. Emerytura z funduszu opłacanego przez pracodawcę.
  3. Emerytura z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego.

Ważnym aspektem holenderskiego systemu emerytalnego jest możliwość dokupienia brakujących lat do podstawowej emerytury. Jeżeli zależy Ci na wyższej emeryturze możesz wykupić brakujące lata.  Oczywiście zakup ten jest ustalany indywidualnie dla każdej osoby.

Pierwszy filar – AOW

Podstawową państwową emeryturą w Holandii jest AOW czyli Algemene Ouderdomswet. Prawo do tej  emerytury mają osoby ,które były ubezpieczone z tytułu AOW tj. do 67 roku  życia mieszkały lub pracowały w tym kraju. Wysokość emerytury uzależniona jest od tego jak długo mieszkałeś lub pracowałeś na terenie tego kraju. Każdy rok  uprawnia do 2% emerytury. Dla przykładu jeżeli mieszkałeś lub pracowałeś w tym kraju przez 5 lat w rezultacie nabywasz prawo do 10% podstawowej emerytury

Wysokość pełnej emerytury podstawowej ulega zmianowym i jest powiązana z minimalnym wynagrodzeniem w Holandii oraz od sytuacji finansowej osoby zainteresowanej. Należy zwrócić uwagę ,że AOW jest jedynie emeryturą podstawową ,a jej wartość porównywalna jest ze świadczeniami z pomocy społecznej

Drugi filar – dodatek do emerytury od pracodawcy

Prawie 90% pracowników na terenie Holandii objętych jest dodatkowym programem emerytalnym ,który w pełni opłaca pracodawca. Emerytura ta doliczana jest do AOW i wypłacana po osiągnięciu wieku emerytalnego. W Holandii działa wiele funduszy emerytalnych do których trafiają opłacone składki. Ich pełną listę znajdziecie tutaj https://www.pensioenfederatie.nl/home . Jeżeli Twój pracodawca opłaca składki powinieneś co roku otrzymać dokument prognozujący wysokość przyszłej emerytury.

Trzeci filar – indywidualny dodatek do emerytury

 Decydują się niego m.in. osoby zamożne które ze względu na wysokie dochody mogą sobie pozwolić na opłacenie dodatkowych składek oraz osoby prowadzące własną jednoosobową  działalność gospodarczą ,ponieważ nie obejmuje ich wtedy drugi filar. Nie jest to jednak popularne rozwiązanie. 

Gdzie złożyć wniosek o emeryturę AOW?

Jeżeli mieszkasz w Polsce lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej możesz ubiegać się o emeryturę w instytucji ubezpieczeń społecznych w kraju w którym byłeś ostatnio ubezpieczony (w Polsce ZUS). Instytucja  prześle wniosek do SVB. Następnie otrzymasz od niej informację zwrotną. W Polsce za holenderskie świadczenia odpowiada oddział ZUS w Krakowie. Wniosek o uzyskanie emerytury możesz jednak złożyć w placówce najbliższej obecnego miejsca zamieszkania. Z pewnością szybszą i prawdopodobnie jeszcze wygodniejszą formą będzie złożenie tego wniosku przez internet.

Na zakończenie warto dodać ,że nie ma tutaj znaczenia czy pobierasz też emeryturę z innego kraju, czy masz inne źródła dochodu. Prawdopodobnie w sytuacji gdy kwota Twojej emerytury będzie mała, świadczenie będziesz otrzymywał kwartalnie lub co pół roku. Chcesz nabyć chociaż częściowe prawo do holenderskiej emerytury? sprawdź aktualne oferty pracy!

Podobne artykuły

ABC WORK

ABC Work SP, z.o.o. SP k.

ul. Terebelska 67a 21-500 Biała Podlaska

+48 570 221 444

+48 83 307 04 44

info@abcwork.eu

Biała Podlaska
ul. Terebelska 67A570221444