Dodatki do wynagrodzenia za granicą

Tak samo jak w polskim prawie pracy, tak i przy okazji zatrudnienia za granicą, pracownikom przysługują dodatki do wynagrodzenia. Mogą to być benefity urlopowe, zmianowe, świąteczne etc. Sprawdź, o jakie dodatki do wynagrodzenia za granicą możesz się ubiegać, wybierając pracę w krajach niemiecko- i anglojęzycznych!

NIEMCY

Zaczniemy od kwestii pracy w niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne. W te wyjątkowe dni pracować mogą tylko osoby, które wykonują zawody określone w prawie o czasie pracy. Pracownik powinien mieć co najmniej piętnaście wolnych niedziel w ciągu roku. W niemieckim prawie pracy nie ma przewidzianych żadnych dodatków pieniężnych za pracę w dni świąteczne i niedziele. Kwestię tę często rozstrzygają postanowienia układów zbiorowych pracy, które są o wiele częściej spotykaną instytucją, niż w Polsce.

W przypadku nadgodzin, pracownik ma prawo do otrzymania dodatku za pracę świadczoną ponad wymiar czasu określony w umowie tylko, gdy zostało tak ustalone w umowie o pracę lub układzie zbiorowym pracy. Praca w godzinach nocnych zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikowi płatnych wolnych dni lub zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Najczęściej jest to dodatek rzędu 25%, jednak waha się on w zależności od wykonywanego zawodu.

AUSTRIA

Kwestia nadgodzin w prawie austriackim została uregulowana inaczej, niż w Niemczech. Podstawowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin tygodniowo, a każda kolejna godzina spędzona na wykonywaniu zadań na zajmowanym stanowisku warta jest 150% stawki godzinowej. Jeśli nadgodziny wypracowujemy w weekendy, stawka godzinowa podwaja się.

Oprócz pensji ustalonej w ramach umowy o pracę, Austriacy otrzymują dodatek urlopowy, zwany też „trzynastą pensją”. Pełną jego kwotę otrzymuje pracownik, który był zatrudniony w firmie przez cały rok kalendarzowy, każdy kto został zatrudniony później otrzymuje odpowiednio pomniejszoną część tej dopłaty.

W okolicach Świąt Bożego Narodzenia, austriacki pracownik otrzymuje jeszcze „czternastą pensję”, czyli miesięczne wynagrodzenie obniżone o wartość podatku.

DANIA

To wyjątkowy kraj pod tym względem, że nie posiada granicy minimalnego wynagrodzenia. Nie przeszkadza to jednak w uzyskiwaniu średniego dochodu kilkukrotnie wyższego niż w Polsce. Praca w dni ustawowo wolne oraz niedziele i święta gwarantuje dwukrotnie większe wynagrodzenie niż w normalne dni pracy.

Kwestia nadgodzin została ustalona bardzo korzystnie, gdyż za pierwsze trzy godziny nadliczbowe można otrzymać wynagrodzenie godzinowe zwiększone o 50%, natomiast każda kolejna godzina to wynagrodzenie dwa razy większe niż ustalone w ramach umowy o pracę.

HOLANDIA

Tu w odróżnieniu od duńskiego braku stawki minimalnej, stawki uzależnia się od wieku pracownika. Podobnie jak w innych krajach Europy Zachodniej, prym w kwestii zatrudniania pracowników wiodą układy zbiorowe pracy i to w nich reguluje się zasady związane z czasem pracy, wysokością wynagrodzeń oraz innych dodatków do pensji. W Holandii funkcjonuje dodatek wakacyjny, wynoszący 8% zarobków brutto. Przysługuje każdemu pracownikowi. Dzienny czas pracy nie może przekraczać 10 godzin na dobę. Ewentualne nadgodziny premiuje się w ten sposób, że pracownik otrzymuje za każdą z nich 150% normalnej stawki godzinowej. Czasem – zamiast dodatku do wynagrodzenia – pracodawca może zdecydować o dodatkowym urlopie do wykorzystania.

BELGIA

Charakterystyczny dla Belgii jest system LIMOSA, który w założeniu ma eliminować pracę „na czarno”. Rejestracja w nim jest obowiązkowa dla każdego, kto zechce podjąć pracę w tym kraju. Średnie wynagrodzenie w Belgii jest bardzo wysokie w porównaniu do innych krajów Europy, zwłaszcza środkowej i wschodniej części starego kontynentu.

Wymiar dozwolonego czasu pracy wynosi 38 godzin tygodniowo. System nadgodzin jest bardzo dobrze zorganizowany i przewiduje dużedodatki za prace w godzinach nadliczbowych, których liczba nie może jednak przekroczyć 65 w ciągu trzech miesięcy. Wynagrodzenie za taką prace wynosi 150% stawki godzinowej, a w niedziele i święta podwaja się.

Nadgodzin, przeciwnie niż np. w Holandii, nie można przełożyć na dzień wolny od prac, zatem pracodawca jest zawsze zobligowany do zapłaty wynagrodzenia za każdą dodatkową godzinę spędzoną na stanowisku.

ABC WORK

ABC Work SP, z.o.o. SP k.

ul. Terebelska 67a 21-500 Biała Podlaska

+48 570 221 444

+48 83 307 04 44

info@abcwork.eu

Biała Podlaska
ul. Terebelska 67A570221444
Partnerzy

Poznaj naszych partnerów