Нашите ценности

Всъщност самата философията на ABC Work ни позволява да осъществяваме ефективно сътрудничество, което носи удовлетворение на всички. Запознайте се с принципите, които са задължителни за нашите служители.

Честност – в екипа и към контрагентите (бизнес партньори и кандидати за работа).

Почтеност – сериозно отношение към всички отговорности. Отдаваме голямо значение на правилно изпълнените задачи. Ние работим според принципа: „занимавай се с чуждите дела, сякаш са твои“.

Обективност – особено полезна в трудни ситуации. Избягваме емоционалния подход към проблемите. Взаимно уважение, но и конструктивна и мотивираща критика – независимо от позицията и ролята във фирмата. 

Развитие – когато стоим неподвижно, ние всъщност вървим назад. Искаме да се развиваме и откриваме нови компетенции. Знаем, че светът се променя толкова бързо, че не можем да спрем. Опитът е богатство, но осъзнаването на новите възможности е нашият шанс.

Самостоятелност – не чакаме поръчки, споделяме идеи и добри решения. Йерархията във фирмата не ни е нужна, за да създадем мрежа от зависимости, а да определим кой за какво е отговорен. Фокусираме се върху креативността и осъзнаването на нашите възможности.

Взаимна подкрепа – не бъркаме самостоятелността с егоизма. Нашата фирма е нашето семейство. Ние сме колектив.

Знание – не можем да си позволим да не знаем: каква е ситуацията на пазара, какви са тенденциите в бранша, как работим, кои сме. Не само учебниците са източници на знание, от съществено значение е и внимателното наблюдение на реалността, която ни заобикаля.

Удовлетворението е последният, но също толкова важен момент. Компонент на всички споменати по-рано стойности. Искаме работата да ни носи удовлетворение. Знаем това – затова работим и се радваме на работата си!

Partnerzy

Poznaj naszych partnerów