Зона на служителите

Желаете да работите в чужбина, но не знаете, какво да очаквате от агенцията за набиране на персонал? Запознайте се с процеса на набиране на персонал, който се провежда в ABC Work!

 

Незабавно си намерете работа в чужбина

Има два основни начина за намиране на работа чрез агенцията ABC Work:
1. Сами се запознайте с нашата рекламна база данни. С помощта на търсачката можете да стесните областта на търсене до критерия, който представлява интерес за Вас, например държава или професия. Под съдържанието на всяка обява има бутон „КАНДИДАТСТВАЙ“, чрез който ще ни изпратите Вашата кандидатура;

  1. Ако нямаме конкретни предпочитания за държава или длъжност – можете да използвате бутона „Изпратете своето CV“, за да изпратите формуляра с данните си и CV. Съответните служители ще анализират профила на потенциалния кандидат, дали съответства на предложенията за работа.

 

Ключови умения

Нашата база данни включва обяви за работа в различни браншове, за мъже и жени, за хора, които владеят чужд език или говорят само на полски, за сезонни и постоянни работници, за професии, изискващи специфични разрешителни и за такива, не изискващи опит. За да увеличите шансовете си за намиране на интересна, добре платена работа, струва си да обърнете внимание на два въпроса: владеенето на чужд език и практическия опит в конкретна професия.

 

Чужд език

* В повечето оферти за специалисти от немскоезични страни (Германия, Австрия) са необходими поне основни познания по немски език.
* В останалите страни от ЕС обикновено се изисква английски, по-рядко френски (основно обяви от Франция и Белгия).
Разбира се, ако не владеете чужд език, това няма да намали шансовете Ви да работите в професията си. Често, за работодателя квалификацията и опитът са по-важни от доброто владеене на езика. Също така, владеенето на чужд език не се изисква за обикновени производствени длъжности или в градинарството.

Опит

Повечето оферти за специализирани длъжности са насочени към хора с опит в конкретна професия или в свързани индустрии. Квалификациите, сертификатите и допълнителните курсове също са важни. В офертите, които не се изисква опит, е важно използването на чуждия език до степента да можете да разберете нарежданията на ръководителите по време на първоначалното обучение.

Шофьорска книжка и собствен автомобил

Това е въпрос, който обикновено предизвиква най-голяма изненада. Шофьорската книжка и собственият автомобил са необходими не само, за да пристигнете в Германия, но и за да можете да пътувате от местожителството си до работното място. Работодателят не винаги предоставя тази услуга. В този случай, служителят обикновено получава дневни – парична надбавка, с която можете да покриете разходите си за транспорт (гориво) и др. 

Partnerzy

Poznaj naszych partnerów